Poľnohospodárske a lesné pozemky

pole-pozemok-rola-traktor-druzstvo-nestandard2.jpg

KÚPIME ORNÚ PÔDU v HOTOVOSTI !!!!!!

Hlohovec

K Ú P I M E O R N Ú P Ô D U !!! V KATASTRÁLNYCH ÚZEMIACH: LUKÁČOVCE, ALEKŠINCE, ANDAČ, ZBEHY, KĽAČANY, PASTUCHOVPLATÍME V HOTOVOSTI !!! 0905 259 643Kontaktujte nás a...