• Kompletné informácie o nehnuteľnosti
 • Zabezpečenie  komunikácie s príslušným katastrom 
 • Príprava všetkých potrebných dokumentov, ktoré budú potrebné pri danom obchode
 • Znalecký posudok - na vyžiadanie
 • Rýchle vybavenie Geometrických plánov
 • Právna pomoc
 • Ocenenie nehnuteľnosti aj na dedičské konania
 • Fotodokumentácie nehnuteľností
 • Prezentovanie nehnuteľnosti
 • Poskytnutie hypotéky na financovanie nehnuteľnosti
 • Samotné obhliadky so záujemcami o nehnuteľnosť
 • Zabezpečenie prevodu vlastníctva nehnuteľnosti - /kúpna zmluva, návrh na vklad do katastra nehnuteľností/
 • Rekonštrukcia nehnuteľnosti za pomoci našej stavebnej firmy
 • Vystavanie nehnuteľnosti podľa projektu zákazníka

Rekonštrukčné práce

Naše služby nekončia iba pri predaji nehnuteľností. V prípade, že je nehnuteľnosť v stave, ktorý treba rekonštruovať či dokončiť,  naša stavebná spoločonsť sa potará o všetky dokončujúce práce na finálne bývanie. Zaoberáme sa exteriérom aj interiérom nehnuteľností.

Interér

elektrické rozvody
odpady, vodoinštalácia
interiérové dvere
plastové alebo drevenné okná
kúpeľne, obklady , dlažby (vizuál)
kuchyňe
vstavané šatníky 
podlahy

Exteriér

úprava terénu
výsadba záhrad, trávnikov 
výkopové práce
dotiahnutie inžinierských sietí k pozemku
zateplenie domu
strechy
dostavenie nehnuteľností
výstavba nehnuteľnosti na kľúč

Súhlas so spracovaním osobných údajov

Dotknutá osoba v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len ,,ZoOOÚ“) potvrdzuje správnosť a aktuálnosť svojich osobných údajov uvedených v kontaktom formulári. Dotknutá osoba týmto čestne vyhlasuje, že udeľuje prevádzkovateľovi svoj výslovný, slobodný, vážny a bezvýhradný súhlas so spracúvaním jej osobných údajov v rozsahu: meno, priezvisko, telefonický kontakt, e-mailová adresa na účel kontaktovania dotknutej osoby ako záujemcu o spoluprácu v informačnom systéme sprostredkovateľa ,,klienti“ počas doby 180 dní od udelenia tohto súhlasu. Dotknutá osoba má právo kedykoľvek odvolať tento súhlas so spracovaním osobných údajov rovnakým spôsobom, akým ho udelila. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov založeného na súhlase pred jeho odvolaním. Práva dotknutej osoby vymedzujú najmä §§ 19 – 30 ZoOOÚ. Práva a povinnosti sprostredkovateľa, ako prevádzkovateľa, vymedzujú najmä §§ 31 – 46 ZoOOÚ. Dotknutá osoba potvrdzuje, že sprostredkovateľ splnil svoju oznamovaciu povinnosť v rozsahu požadovanom ZoOOÚ. Dotknutá osoba berie na vedomie, že na zabezpečenie toho, že spracúvanie jej osobných údajov sa vykonáva v súlade so ZoOOÚ sprostredkovateľ prijal primerané technické, organizačné a personálne opatrenia zodpovedajúce spôsobu spracúvania osobných údajov, pričom zobral do úvahy najmä použiteľné technické prostriedky, dôvernosť a dôležitosť spracúvaných osobných údajov, ako aj rozsah možných rizík, ktoré sú spôsobilé narušiť bezpečnosť alebo funkčnosť jeho informačných systémov. Sprostredkovateľ bude s osobnými údajmi dotknutej osoby zaobchádzať a nakladať v súlade s platnými a účinnými právnymi predpismi.